Шинжлэх ухааны өгүүллийн цахим сан
ESPA-д тавтай морилно уу.
ESPA нь монгол оронд хийгдсэн судалгаа, шинжилгээний үр дүнд суурьласан эрдэм шинжилгээний бүтээл, академик сэтгүүлүүдийн нэгдсэн цахим нэгдсэн сан юм. ESPA нь Монголын амьтан судлалын нийгэмлэг болон Мэргэжлийн экологийн нийгэмлэгийн үйл ажиллагааны нэг хэсэг бөгөөд байгалийн ухааны салбарын хүрээлэнгүүд, бусад төрийн бус байгууллага, номын сангуудын тусламж дэмжлэг, оролцоотойгоор үндсэн зорилгоо хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.