Electronic Scientific Paper Archive

TAKHI

Author: ХБЦГ

Published by: Мөнхийн үсэг

ISSN: ISBN 978-99929-1-402-5

"Тахь" - 9 (13)

 1. ХБЦГ-т сэргээн нутагшуулж буй тахь адуу(Equus przewalskii Poljakov, 1881)-ны тоо толгойн хөдлөл зүй
  Д. Өсөхжаргал1, Н. Банди2
  1ХЦГ төв биологич, 2ХЦГ төв захирал

  TAKHI "Тахь" - 9 2010
 2. Хустайн байгалийн цогцолборт газрын зарим зүйл туруутан ба мах идэшт хөхтөн амьтдын тоо толгой
  Ò. Áàòáààòàð
  ÕÖà òºâ áèîëîãè÷

  TAKHI "Тахь" - 9 2010
 3. Хустайн байгалийн цогцолборт газрын шоргоолжны тархалт, нягтшилийн судалгаа
  У.Айбек, Ц. Өлзий
  TAKHI "Тахь" - 9 2010
 4. Хустайн байгалийн цогцолборт газрын шулуун далавчит шавьжийн бүлгэмдлийн судалгаа
  Ж.Мөнхбат
  МУИС, mchonod@yahoo.com, munkhbat_j@num.edu.mn

  TAKHI "Тахь" - 9 2010
 5. Хустайн байгалийн цогцолборт газрын ойн төлөв байдлын судалгааны үе
  Д.Энхсайхан1 Б. Самбуу2
  1e-mail denkhsaikhan@yahoo.com 2ОМССХүрээлэнгийн Ой модны технологийн салбар e-mail sambuu@yahoo.com

  TAKHI "Тахь" - 9 2010
 6. Хустайн байгалийн цогцолборт газрын ойн шавьжийн бүлгэмдэл, хөнөөлт шавьжийн нягтшил
  Ч.Гантигмаа1, М.Алтанцэцэг2, Р.Тунгалаг2, Б.Буянжаргал1
  1ШУА-ийн Биологийн хүрээлэн 2Монгол Улсын Их Сургууль

  TAKHI "Тахь" - 9 2010
 7. Уулын хээр, хээрийн бэлчээрт зонхилох зарим зүйл ургамлын үрийн соёололт судалсан дүнгээс
  Ж.Ундармаа1, С.Оюунцэцэг1, Нишихиро Жюн2, Вашитани Изүми2
  1ХААИС-ийн Экосистемийн судалгааны төв 2Япон улсын Токиогийн их сургуулийн ХАА-н факультет

  TAKHI "Тахь" - 9 2010
 8. Хустайн байгалийн цогцолборт газрын ургамалжлын төлөв байдал
  Ц.Цэрэндулам1, Х.Оюунбилэг1, Б.Оюунцэцэг2
  1ХЦГТ-ийн ургамлын биологич,  2МУИС, БФ, Ургамал судлалын тэнхим

  TAKHI "Тахь" - 9 2010
 9. Хустай нуруу орчмын гадаргын болон газрын доорх усны харилцан уялдаа
  Х. Пүрэвдагва, Д. Батхүү, Г. Даваа
  Ус Цаг Уурын Хүрээлэн

  TAKHI "Тахь" - 9 2010
 10. Хустайн байгалийн цогцолборт газрын хөрсний амьтдын бүлгэмдэл

  Б.Баяртогтох, Э.Отгонжаргал
  МУИС, Биологийн факультет, Амьтан судлалын тэнхим, e-mail: bayartogtokh@num.edu.mn

  TAKHI "Тахь" - 9 2010
 11. Хустайн байгалийн цогцолборт газрын хөрсний гадаргын бүрхэвчийн дулаан ээвэрлэлт
  Н.Шархүү1, Ш.Анармаа1, Х.Батбямба2
  TAKHI "Тахь" - 9 2010
 12. Бэлчээрийн талхлагдлын хөрсөнд үзүүлэх нөлөө
  О.Баттулга, Д.Батбаяр, И.Мягмаржав
  TAKHI "Тахь" - 9 2010
 13. Хустайн цогцолбор газар орчмын 2009 оны температур, тунадасны жилийн явц
  Н.Баттөр1, Б.Мөнхбат2
  1ЦУОШГ, 2УЦУХ

  TAKHI "Тахь" - 9 2010