Шинжлэх ухааны өгүүллийн цахим сан
Сайт ашиглах тусламж

Бид энэхүү цахим сангийн бүтэц зохион байгуулалтыг хэрэглэгчдэд ашиглахад илүү хялбар байх зарчимыг баримтлан боловсруулсан.

Сайтын бүтэц
 • Сэтгүүлүүд
  • Mongolian journal of Biological science
  • . . .
 • Ерөнхий ангилал
  • Aquatic sciences
  • Biological sciences
  • Botany and plant science
  • Ecology and evolutionary science
  • Health science
  • Zoology
 • Зохиогчид
  • [author listing based on search]
 • Индекс

Хайлт
Та цахим сангаас үндсэн болон дэлгэрэнгүй гэсэн хоёр янзаар хайлт хийж өөрийн хүссэн мэдээллийг олж унших боломжтой.
Үндсэн хайлтаас хайлт хийхдээ өгүүллийн нэр, түлхүүр үг зэрэгт орсон үгүүдийг хайлтын цонхонд оруулсаны дараа search товч юм уу, гараас enter товчийг дарна. Харин таны хайлтад хэт их илэрч гарч хайсан өгүүллээ олоход хүндрэлтэй байвал та дэлгэрэнгүй хайлтыг ашиглах боломжтой. Дэлгэрэнгүй хайлтыг ашиглахдаа та тухайн өгүүллийн ангилал болон сэтгүүлийн нэрийг оруулж өгсөнөөр таны хүссэн илэрч гарах болно.

 
 • Хайлт хийгдэх талбар
  • Гарчиг
  • Хураангуй
  • Удиртгал
  • Материал арга зүй
  • Үр дүн, хэлэлцүүлэг
  • Дүгнэлт
 • Өгүүллийн төрөл
  • Шинжлэх ухааны өгүүлэл
  • Шүүмж

ESPA хэрэглэгчийн бүртгэл
ESPA хэрэглэгч болохын тулд сайтын баруун дээд буланд байрлах бүртгүүлэх/register цэсийг сонгох юм уу http://www.register.espa.biology.mn хаягаар хандана. Хэрэглэгчийн үндсэн мэдээллийн хэсгийг бөглөж үйлчилгээний нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн тохиолдолд register буюу бүртгүүлэх товчыг дарсанаар цахим сангийн үндсэн хэрэглэгч буюу гишүүн болно.

Нэвтрэх
ESPA хэрэглэгч болсоны дараа сайтад гишүүнээр нэвтрэхийн тулд сайтын баруун дээд буланд байрлах нэвтрэх/login цэсийг сонгох юм уу http://www.espa.biology.mn/login  хаягаар хандана.
Хэрэглэгчийн нэр юм уу e-mail хаягаа болон нууц үгээ оруулж нэвтэрсний дараа миний бүртгэл буюу my account цэсрүү орно. Тус хуудсан таны хувийн мэдээлэл болон сүүлд хийгдсэн үйлдэл, татаж авсан болон хадгалж авсан өгүүллийн сан байрлана. Та үндсэн хэрэглэгчээр бүртгүүлсэний дараа өөрийн бүртгэлд засвар хийх болон нууц үгээ тодорхой хугацаанд өөрчлөх зэрэг үйлдлүүдйиг хийх боломжтой.

Нууц үгээ мартах
Хэрэв та нууц үгээ мартсан тохиолдолд нэвтрэх хэсэгт байрлах нууц үгээ мартсан/forget password товч юм уу http://www.espa.biology.mn/reminder хаягаар хандаж нууц үгээ сэргээлгэж авах боломжтой.